នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ! បន្ថែមអត្ថន័យ

អត្ថន័យថ្មីបំផុត
1 Thumbs up   1 Thumbs down

over


ពាក្យប្រើបានច្រើនយ៉ាងដូចជា ពីលើ គ្របដណ្តប់ ពាសពេញ ហួស រឺ លើសពី
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   1 Thumbs down

order


តាមលំដាប់លំដោយ តាមលេខរៀង រឺ មានន័យម៉្យាងទៀតថាបញ្ជារ រឺ កុម្មង់
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា 2017

4 Thumbs up   0 Thumbs down

konthea


គន្ធា។ ឈ្មោះមនុស្សស្រីដែលមានន័យថាផ្កា រឺ បុប្ផា
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kimochi


ពាក្យជាភាសាជប៉ុនមានន័យថា មានអារម្មណ៍ល្អ អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   1 Thumbs down

joker


តួរកំប្លែង។ មនុស្សដែលធ្វើរឿងកំប្លែងៗដើម្បីអោយមនុស្សគ្រប់គ្នាសើចសប្បាយ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   1 Thumbs down

jailbreak


ការដោះ រឺ បំបែកកូដ។ ជាទូទៅប្រើសម្រាប់ការដោះកូដ រឺ លុបចោលសិទ្ធិហាមឃាត់នៅក្នុងទូរសព្ទ រឺ កុំព្យូទរ័
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

8 Thumbs up   2 Thumbs down

it


ពាក្យកាត់ដែលមកពីពាក្យថាពត៌មានវិទ្យា។ ជាទូទៅប្រើសម្រាប់មុខវិជ្ជាសិក្សា ឧទាហរណ៍ ផ្នែកពត៌មានវិទ្យា។
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   1 Thumbs down

inbox


ប្រអប់សារសំបុត្រ។ ជាទូទៅជាពាក្យប្រើនៅក្នុងទូរសព្ទសម្រាប់ផ្ញើរសារទំនាក់ទំនង រឺ ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិក
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

2 Thumbs up   0 Thumbs down

idk


ពាក្យកាត់ដែលមកពីពាក្យថាខ្ញុំមិនដឹងទេ រឺ ខ្ញុំមិនចេះទេ រឺ ខ្ញុំមិនយល់ទេ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

3 Thumbs up   2 Thumbs down

icon


រូបតំណាង រឺ អាចជាផ្ទាំងគំនូរនៃព្រះយេស៊ូគ្រឹស្ត រឺ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រើនៅក្នុងព្រះវិហាសាសនាគ្រឹស្ត
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hell


ឋាននរក។ ទីកន្លែងមិនល្អសម្រាប់ដាក់ទោសទណ្ឌកម្មសម្រាប់អ្នកដែលមានបាប
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

2 Thumbs up   0 Thumbs down

fyi


ជាពាក្យកាត់ដែលមានន័យថាការជូនដំណឹងដើម្បីអោយលោកអ្នកទទួលបាននូវពត៌មាន
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fighting


ការវាយតប់ រឺ ជាឃ្លាសម្រាប់លើកទឹកចិត្តអោយបុគ្គលណាម្នាក់តស៊ូដើម្បីទទួលជ័យជំនះ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

3 Thumbs up   0 Thumbs down

fc


ជាពាក្យកាត់របស់ពាក្យខ្វែងម្រាមដៃដែលមានន័យថាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យរឺសំណាងល្អ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   1 Thumbs down

exp


អុិចស្ប៉ូណង់ស្សែល។ រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលតំណាងដោយអក្សរអឺ(e)ស្វ័យគុណអុិច(x)
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

demo


ការធ្វើបាតុកម្មដើម្បីបង្ហាញពីមតិយោបល់រឺការសម្រេចចិត្ត រឺ បាតុកម្មតស៊ូមតិ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

awesome


ពាក្យសម្រាប់កោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងដល់នរណាម្នាក់រឺវត្ថុអ្វីមួយ។ យ៉ាងល្អអស្ចារ្យ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

app


កម្មវិធីសម្រាប់ប្រើប្រាស់មុខងារផ្សេងៗនៅក្នុងទូរសព្ទដៃ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

amen


ពាក្យសម្រាប់គ្រឹស្តបរិសទ្ទប្រើប្រាស់មាននយ័ជាភាសាខ្មែរដូចទៅនឹងពាក្យសាធុៗ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

add


បន្ថែម រឺ ការបូកបន្ថែមទៅលើអ្វីមួយ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

(y)


សញ្ញាមេដៃបង្ហាញអំពីលទ្ធផលល្អប្រសើរ រឺ កិច្ចការសំរេចបានដោយជោគជយ័
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា 2017

6 Thumbs up   1 Thumbs down

order


បញ្ជារ កុម្មង់ ប្រាប់ ប្រាប់អោយធ្វើ បញ្ជារអោយធ្វើអ្វីមួយ ប្រាប់អោយធ្វើអ្វីមួយ កុម្មង់ប្រាប់ បញ្ជារអោយធ្វើ លំដាប់ លំដាប់លំដោយ តាមលេខរៀង ពីខ្ពស់មកទាប ពីធំទៅតូច ពីឆ្វេងទៅស្តាំ ពីលើចុះក្រោម តាមព្យជ្ជណៈ តាមតួអក្សរ តាមលំដាប់លំដោយ តាមរបៀបរៀបរយ
Sivhoung - 16 កញ្ញា 2017

6 Thumbs up   1 Thumbs down

wtf


អត្ថន័យនេះគឺជា​​18+។ សូមចុចទីនេះដើម្បីបង្ហាញអត្ថន័យនេះ។
Sivhoung - 16 កញ្ញា 2017   18+

4 Thumbs up   1 Thumbs down

xoxo


ថើប ស្នាមថើប សញ្ញាតំណាងស្នាមថើប សញ្ញាតំណាងក្តីស្រលាញ់ ការពេញចិត្ត សញ្ញាតំណាងការពេញចិត្ត អោប ការអោប សញ្ញាតំណាងការអោប ការអោបរឹត សេចក្តីស្រលាញ់ពេញចិត្ត ស្នេហ៍ស្និទ្ធ តំណាងការអោប តំណាងការថើប តំណាងការអោបថើប តំណាងការស្រលាញ់ តំណាងការពេញចិត្ត តំណាងស្នាមថើប ការថើប
Sivhoung - 16 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

pick up


លើក ទទួល ទៅយក ទៅទទួល លើកទទួល ប្រមូល លើកឡើង ប្រមូលឡើង យក ប្រមូលយក ប្រមូលផ្តុំ រថយន្តភីកអាប់ រើស រើសឡើង រើសយក រើសទុក យកទុក ប្រមូលទុក លើកទុក លើកយក
Sivhoung - 16 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

vote


បោះឆ្នោត បោះឆ្នោតជ្រើសរើស បោះឆ្នោតគាំទ្រ បោះឆ្នោតសម្រេច ជ្រើសរើស ជ្រើសតាំង ការបោះឆ្នោត ការជ្រើសរើស ការជ្រើសតាំង ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសតំណាង ការជ្រើសរើសតំណាង ការបង្ហាញជំរើស សម្លេងឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត សន្លឹកឆ្នោត ឆ្នោត ការជ្រើសតាំង ស្ទង់មតិ ប្រជាមតិ
Sivhoung - 16 កញ្ញា 2017

8 Thumbs up   0 Thumbs down

wanna


ចង់ ចង់បាន ចង់ធ្វើអ្វីមួយ ចង់បានអ្វីមួយ ចំណង់ ការចង់បាន ប្រាថ្នា ប្រាថ្នាចង់បាន ប៉ង ប៉ងប្រាថ្នា ប៉ុនប៉ងចង់បាន ប៉ុនប៉ងប្រាថ្នា បំណង បន់ផ្សង ប៉ងប្រថ្នាចង់បានអ្វីមួយ ផ្សង ប្រាថ្នាផ្សង ចំណង់ចង់បាន ចំណង់ប្រថ្នា ត្រូវការ
Sivhoung - 16 កញ្ញា 2017

2 Thumbs up   1 Thumbs down

inbox


ប្រអប់សារ ប្រអប់សំបុត្រ ប្រអប់ដាក់សំបុត្រ ប្រអប់ដាក់សារ ប្រអប់ទុកសំបុត្រ ប្រអប់ទុកសារ ប្រអប់សារសំបុត្រ ធុងសារ ធុងសំបុត្រ ប្រអប់លិខិត ប្រអប់សារលិខិត កេសសំបុត្រ កេសសារលិខិត កន្លែងរក្សាទុកសំបុត្រ កន្លែងទុកសារ កន្លែងផ្ញើរសារទុក កន្លែងទុកលិខិត ធុងទុកសារលិខិត ប្រអប់រក្សាសំបុត្រ ប្រអប់រក្សាសារលិខិត
Sivhoung - 16 កញ្ញា 2017

2 Thumbs up   0 Thumbs down

awesome


ល្អ ល្អខ្លាំង ល្អអស្ចារ្យ ល្អក្រៃលែង អស្ចារ្យ ល្អណាស់ ល្អមែនទែន គួរអោយស្ងើច គួរអោយសរសើរ គួរអោយស្ងើចសរសើរ អស្ចារ្យខ្លាំង ខ្លាំងក្លា ដែលមានសម្ថភាពខ្លាំង ធ្វើបានយ៉ាងល្អ ធ្វើយ៉ាងអស្ចារ្យ ល្អខ្លាំងណាស់ ខ្លាំងអស្ចារ្យ ខ្លាំងក្រៃលែង សម្ថភាពល្អខ្លាំង សម្ថភាពអស្ចារ្យ
Sivhoung - 16 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

add


ថែម បន្ថែម បូក បូកថែម រួម រួមបញ្ចូល រួមបន្ថែម បញ្ចូលថែម ដាក់ថែម ដាក់បញ្ចូល ដាក់បន្ថែម បូកបន្ថែម ថែមពីលេី កើន កើនឡើង បូកបញ្ចូល កើនបន្ថែម បំប៉ោង បំប៉ោងថែម ធ្វើអោយកើន
Sivhoung - 16 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

វណ្ណា


(vahna): gold, golden, from Sanskrit varṇa (वर्ण)
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ទី


(toy-ee): Thủy (Vietnamese version of Chinese 水), meaning water
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

សំណាង


lucky
- 15 កញ្ញា 2017

2 Thumbs up   0 Thumbs down

ម៉ាលី


(mahlee)
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   1 Thumbs down

គុន្ធា


(kunt-hee-ah)
- 15 កញ្ញា 2017

6 Thumbs up   0 Thumbs down

កុសល


(kohsahl)meaning good deed
- 15 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ចិន្ដា


(chahndah): (More popular Khmer names) meaning heart or mind
- 15 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ស្រី


(sareiy): (Khmer, meaning girl; from the Sanskrit strī́ [स्त्री])
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ជា


(chee-ay-tah) meaning birth, nation, origin
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   1 Thumbs down


Balin
- 15 កញ្ញា 2017

ទំព័រ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10