នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ!. បន្ថែមអត្ថន័យ.

អត្ថន័យថ្មីបំផុត
1   4

up


ខាងលើ រឺក៏ នៅលើ។ ឧទាហរណ៍ សៀវភៅនៅខាងលើទូ រឺ ផ្ទះខ្ញុំនៅជាន់ខាងលើ
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

2   3

underground


នៅក្រោមដី រឺ ខាងក្រោមដី ឧទាហរណ៍ រថភ្លើងក្រោមដី
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

1   2

troll


ការញ៉ោះ រឺ ធ្វើបាបលេងដែលបង្ករអោយមានការសើចសប្បាយ
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

0   2

sovanna


សុវណ្ណា។ ភាគច្រើនឈ្មោះនេះប្រើសម្រាប់មនុស្សប្រុស។ សុវណ្ណាមកពីពាក្យសុវណ្ណដែលមានន័យថាភ្នំ
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

1   1

sotheary


សុធារី។ សុធារីជាឈ្មោះទូទៅរបស់មនុស្សស្រីជាភាសាខ្មែរ
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

0   2

selfie


ការថតតាមរយះកាមេរាខាងមុខជាទូទៅប្រើសម្រាប់ការថតខ្លួនឯង
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

0   2

rathana


រតនា។ ជាឈ្មោះសម្រាប់ទាំងមនុស្សប្រុស និង មនុស្សស្រី រតនាមកពីពាក្យរតនះដែលមានន័យថាទ្រពសម្បត្តិ
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

2   1

pr


ជាពាក្យកាត់មកពីពាក្យថាទំនាក់ទំនងសាធារណះ។ មានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីមួយតាមរយះសាធារណះជនទូទៅ
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

2   0

pick up


មានន័យថាទទួលប៉ុន្តែប្រើបានច្រើនយ៉ាងដូចជា ទទួលទូរសព្ទ រឺ ទៅទទួលនរណាម្នាក់
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

0   1

phisey


ពិសី។ ជាឈ្មោះទូទៅដែលប្រើសម្រាប់មនុស្សស្រី។ ពិសីមានន័យថាមនុស្សស្រីស្រស់សោភា
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

1   1

phalla


ផល្លា។ ជាឈ្មោះទូទៅប្រើចំពោះមនុស្សស្រីដែលមានន័យមកពីពាក្យផ្លែផល្លាគឺមានន័យថាផ្លែរុក្ខជាតិ
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

1   1

over


ពាក្យប្រើបានច្រើនយ៉ាងដូចជា ពីលើ គ្របដណ្តប់ ពាសពេញ ហួស រឺ លើសពី
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

0   1

order


តាមលំដាប់លំដោយ តាមលេខរៀង រឺ មានន័យម៉្យាងទៀតថាបញ្ជារ រឺ កុម្មង់
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

0   0

konthea


គន្ធា។ ឈ្មោះមនុស្សស្រីដែលមានន័យថាផ្កា រឺ បុប្ផា
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

1   1

kimochi


ពាក្យជាភាសាជប៉ុនមានន័យថា មានអារម្មណ៍ល្អ អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

1   1

joker


តួរកំប្លែង។ មនុស្សដែលធ្វើរឿងកំប្លែងៗដើម្បីអោយមនុស្សគ្រប់គ្នាសើចសប្បាយ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

1   1

jailbreak


ការដោះ រឺ បំបែកកូដ។ ជាទូទៅប្រើសម្រាប់ការដោះកូដ រឺ លុបចោលសិទ្ធិហាមឃាត់នៅក្នុងទូរសព្ទ រឺ កុំព្យូទរ័
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

0   1

it


ពាក្យកាត់ដែលមកពីពាក្យថាពត៌មានវិទ្យា។ ជាទូទៅប្រើសម្រាប់មុខវិជ្ជាសិក្សា ឧទាហរណ៍ ផ្នែកពត៌មានវិទ្យា។
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

0   1

inbox


ប្រអប់សារសំបុត្រ។ ជាទូទៅជាពាក្យប្រើនៅក្នុងទូរសព្ទសម្រាប់ផ្ញើរសារទំនាក់ទំនង រឺ ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិក
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

1   0

idk


ពាក្យកាត់ដែលមកពីពាក្យថាខ្ញុំមិនដឹងទេ រឺ ខ្ញុំមិនចេះទេ រឺ ខ្ញុំមិនយល់ទេ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

2   1

icon


រូបតំណាង រឺ អាចជាផ្ទាំងគំនូរនៃព្រះយេស៊ូគ្រឹស្ត រឺ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រើនៅក្នុងព្រះវិហាសាសនាគ្រឹស្ត
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

1   0

hell


ឋាននរក។ ទីកន្លែងមិនល្អសម្រាប់ដាក់ទោសទណ្ឌកម្មសម្រាប់អ្នកដែលមានបាប
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

2   0

fyi


ជាពាក្យកាត់ដែលមានន័យថាការជូនដំណឹងដើម្បីអោយលោកអ្នកទទួលបាននូវពត៌មាន
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

0   0

fighting


ការវាយតប់ រឺ ជាឃ្លាសម្រាប់លើកទឹកចិត្តអោយបុគ្គលណាម្នាក់តស៊ូដើម្បីទទួលជ័យជំនះ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

0   0

fc


ជាពាក្យកាត់របស់ពាក្យខ្វែងម្រាមដៃដែលមានន័យថាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យរឺសំណាងល្អ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

0   0

exp


អុិចស្ប៉ូណង់ស្សែល។ រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលតំណាងដោយអក្សរអឺ(e)ស្វ័យគុណអុិច(x)
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

0   0

demo


ការធ្វើបាតុកម្មដើម្បីបង្ហាញពីមតិយោបល់រឺការសម្រេចចិត្ត រឺ បាតុកម្មតស៊ូមតិ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

0   0

awesome


ពាក្យសម្រាប់កោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងដល់នរណាម្នាក់រឺវត្ថុអ្វីមួយ។ យ៉ាងល្អអស្ចារ្យ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

0   0

app


កម្មវិធីសម្រាប់ប្រើប្រាស់មុខងារផ្សេងៗនៅក្នុងទូរសព្ទដៃ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

0   0

amen


ពាក្យសម្រាប់គ្រឹស្តបរិសទ្ទប្រើប្រាស់មាននយ័ជាភាសាខ្មែរដូចទៅនឹងពាក្យសាធុៗ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

0   0

add


បន្ថែម រឺ ការបូកបន្ថែមទៅលើអ្វីមួយ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

0   0

(y)


សញ្ញាមេដៃបង្ហាញអំពីលទ្ធផលល្អប្រសើរ រឺ កិច្ចការសំរេចបានដោយជោគជយ័
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

2   0

order


បញ្ជារ កុម្មង់ ប្រាប់ ប្រាប់អោយធ្វើ បញ្ជារអោយធ្វើអ្វីមួយ ប្រាប់អោយធ្វើអ្វីមួយ កុម្មង់ប្រាប់ បញ្ជារអោយធ្វើ លំដាប់ លំដាប់លំដោយ តាមលេខរៀង ពីខ្ពស់មកទាប ពីធំទៅតូច ពីឆ្វេងទៅស្តាំ ពីលើចុះក្រោម តាមព្យជ្ជណៈ តាមតួអក្សរ តាមលំដាប់លំដោយ តាមរបៀបរៀបរយ
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017

4   1

wtf


អត្ថន័យនេះគឺជា​​18+។ សូមចុចទីនេះដើម្បីបង្ហាញអត្ថន័យនេះ។
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017   18+

3   1

xoxo


ថើប ស្នាមថើប សញ្ញាតំណាងស្នាមថើប សញ្ញាតំណាងក្តីស្រលាញ់ ការពេញចិត្ត សញ្ញាតំណាងការពេញចិត្ត អោប ការអោប សញ្ញាតំណាងការអោប ការអោបរឹត សេចក្តីស្រលាញ់ពេញចិត្ត ស្នេហ៍ស្និទ្ធ តំណាងការអោប តំណាងការថើប តំណាងការអោបថើប តំណាងការស្រលាញ់ តំណាងការពេញចិត្ត តំណាងស្នាមថើប ការថើប
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017

0   0

pick up


លើក ទទួល ទៅយក ទៅទទួល លើកទទួល ប្រមូល លើកឡើង ប្រមូលឡើង យក ប្រមូលយក ប្រមូលផ្តុំ រថយន្តភីកអាប់ រើស រើសឡើង រើសយក រើសទុក យកទុក ប្រមូលទុក លើកទុក លើកយក
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017

0   0

vote


បោះឆ្នោត បោះឆ្នោតជ្រើសរើស បោះឆ្នោតគាំទ្រ បោះឆ្នោតសម្រេច ជ្រើសរើស ជ្រើសតាំង ការបោះឆ្នោត ការជ្រើសរើស ការជ្រើសតាំង ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសតំណាង ការជ្រើសរើសតំណាង ការបង្ហាញជំរើស សម្លេងឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត សន្លឹកឆ្នោត ឆ្នោត ការជ្រើសតាំង ស្ទង់មតិ ប្រជាមតិ
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017

5   0

wanna


ចង់ ចង់បាន ចង់ធ្វើអ្វីមួយ ចង់បានអ្វីមួយ ចំណង់ ការចង់បាន ប្រាថ្នា ប្រាថ្នាចង់បាន ប៉ង ប៉ងប្រាថ្នា ប៉ុនប៉ងចង់បាន ប៉ុនប៉ងប្រាថ្នា បំណង បន់ផ្សង ប៉ងប្រថ្នាចង់បានអ្វីមួយ ផ្សង ប្រាថ្នាផ្សង ចំណង់ចង់បាន ចំណង់ប្រថ្នា ត្រូវការ
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017

0   1

inbox


ប្រអប់សារ ប្រអប់សំបុត្រ ប្រអប់ដាក់សំបុត្រ ប្រអប់ដាក់សារ ប្រអប់ទុកសំបុត្រ ប្រអប់ទុកសារ ប្រអប់សារសំបុត្រ ធុងសារ ធុងសំបុត្រ ប្រអប់លិខិត ប្រអប់សារលិខិត កេសសំបុត្រ កេសសារលិខិត កន្លែងរក្សាទុកសំបុត្រ កន្លែងទុកសារ កន្លែងផ្ញើរសារទុក កន្លែងទុកលិខិត ធុងទុកសារលិខិត ប្រអប់រក្សាសំបុត្រ ប្រអប់រក្សាសារលិខិត
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017

1   0

awesome


ល្អ ល្អខ្លាំង ល្អអស្ចារ្យ ល្អក្រៃលែង អស្ចារ្យ ល្អណាស់ ល្អមែនទែន គួរអោយស្ងើច គួរអោយសរសើរ គួរអោយស្ងើចសរសើរ អស្ចារ្យខ្លាំង ខ្លាំងក្លា ដែលមានសម្ថភាពខ្លាំង ធ្វើបានយ៉ាងល្អ ធ្វើយ៉ាងអស្ចារ្យ ល្អខ្លាំងណាស់ ខ្លាំងអស្ចារ្យ ខ្លាំងក្រៃលែង សម្ថភាពល្អខ្លាំង សម្ថភាពអស្ចារ្យ
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017

ទំព័រ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10